แบบบ้าน เอวาริณณ์ B02

฿1,000,000.00

งบก่อสร้าง 1 ล้านบาท