แบบบ้าน เอวาริณณ์ B01

฿1,200,000.00

งบก่อสร้าง 1.2  ล้านบาท