บ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์น 3 ห้องนอน 2 ห้องโถง 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว งบ 1.5 ล้านบาท

แบบบ้าน 2 ชั้น จังหวัดสุรินทร์

แบบ 3 มิติ บ้านของ คุณครู นิพพิชฌน์ จันทร์คืน ( ครู ดา ) บ้านข่า หมู่ 7 ช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดตัวบ้าน กว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องโถง 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว พื้นที่ใช้สอย 128 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 1•5 ล้านบาท

แบบบ้านสองช้ันโทนสีฟ้า

ส่วนของห้องน้ำ