Standard

โครงสร้าง

ระดับพื้น

วัสดุปูพื้น

ผนัง

ฝ้า เพดาน

โครงสร้างหลังคา/ หลังคา

หน้าต่าง

ประตู

อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง

อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง

สุขภัณฑ์

บันไดภายใน

งานปะปา

สุขาภิบาล

งานไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า-ปะปา