Premium

1

โครงสร้าง

3

ระดับพื้น

5

วัสดุปูพื้น

7

ผนัง

1495007867_38588

ฝ้า เพดาน

8

โครงสร้างหลังคา/ หลังคา

11

หน้าต่าง

12

ประตู

14

อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง

16

สุขภัณฑ์

บันไดภายใน

21

งานปะปา

23

สุขาภิบาล

27

งานไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า-ปะปา