Luxury

โครงสร้าง

ระดับพื้น

6

วัสดุปูพื้น

ผนัง

ฝ้า เพดาน

10

โครงสร้างหลังคา/ หลังคา

หน้าต่าง

ประตู

15

อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง

17

สุขภัณฑ์

19

บันไดภายใน

22

งานปะปา

25

สุขาภิบาล

27

งานไฟฟ้า

29

มิเตอร์ไฟฟ้า-ปะปา